Zum Beispiel

CATERING, +358 400 941 104, ZUM(AT)ZUM.FI, RUNEBERGINKATU 34 i, 06100 PORVOO, FINLAND

Aukioloajat näet täältä.

 

Table Online -varausjärjestelmän tietosuojaseloste

Me Kokousmylly Oy:ssä (2264092-2) olemme sitoutuneet suojaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja, jotta voimme ottaa vastaan ja käsitellä varauksia sekä pitää yhteyttä asiakkaisiimme. Lisäksi meillä on erillinen uutiskirjerekisteri, jonka tietosuojalausekkeen löydät täältä.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin:

 • Millaisia tietoja käsittelemme?

 • Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?

 • Kuinka kauan säilytämme tietoja?

 • Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

 • Mihin tietoja siirretään?

 • Mihin tietoja luovutetaan?

 • Miten tiedot suojataan?

 • Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

 • Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä? 

Millaisia tietoja käsittelemme?

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:

 • Nimi

 • Sähköpostiosoite

 • Puhelinnumero

 • Varaukset

 • Palautteet ja yhteydenotot

 • Mahdolliset allergiat ja ravintolalle esitetyt toiveet

Saamme tietojasi suoraan sinulta varauksen tai muun yhteydenoton kautta. Uutiskirjeemme tietosuojalausekkeen löydät täältä

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoa seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Palveluiden toteuttaminen: Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.

 • Markkinointi: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. Uutiskirjeemme tietosuojalauseke löytyy täältä

 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksen tai käyntisi jälkeen.

Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

 Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.  

 • Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla meihin yhteyttä. 

 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Ainoat poikkeukset on eritelty alla:

 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille. 

 • Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen.

Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 11.10.2018.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä: Kokousmylly Oy
Y-tunnus:2264092-2
Osoite:Runeberginkatu 34 i, 06100 Porvoo
Yhteyshenkilö:Leena Simojoki
Yhteyshenkilön yhteystiedot: leena@zum.fi, 040 5072168